Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

Vervolgpaden

Vervolgpaden in Nederland

Om je reis als vrijmetselaar voort te zetten zijn er verschillende Ordes met elk hun eigen geschiedenis, karakter, ritualen en waarden. De volgende obediënties maken deel uit van het S.O.N. (Samenwerkende Obediënties in Nederland).

Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden

Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland

Afdeling van de Meestergraad

De Orde van Vrijmetselaren werkend onder de Opperraad van de 33ste en Laatste Graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden (A.A.S.R.) 

Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Groot priorij van de Verenigde Religieuze, Militaire en Maçonnieke Orden van de Tempel en van Sint Jan van Jeruzalem, Palestina, Rhodos en Malta der Nederlanden (lidmaatschap van HKG vereist)

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland werkend onder het gezag van the Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its Districts and Lodges Overseas 

The Royal Order of Scotland (lidmaatschap alleen op uitnodiging)

Andere vervolgpaden

Als Meester-vrijmetselaar, Merkmeester, Deelgenoot aan het Heilig Koninklijk Gewelf dan wel Ridder van de Tempel kan een broeder worden uitgenodigd om deel te nemen aan andere voortgezette werkwijzen. Zij worden hier beknopt genoemd, teneinde een volledig beeld te geven van alle regelmatige werkwijzen die in Nederland dan wel door Nederlandse broeders worden beoefend.

De Aloude en Achtbare Broederschap van Royal Ark Mariner
Informatie en contact over de RAM graad via District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland:
Contact

The Masonic and Military Order of the Red Cross of Constantine and the Orders of the Holy Sepulchre and Saint John the Evangelist    
Informatie en contact over de twee RCC graden via Benelux Division:
Contact

The Grand College of the Holy Royal Arch Knight Templar Priests and Order of Holy Wisdom     Informatie en contact over de twee KTP graden via District No. 29 The Netherlands:
Contact 

The Grand Council of the Order of Royal and Select Masters of England and Wales and its Districts and Councils Overseas
Informatie en contact over de vier RSM Cryptic graden via The Netherlands Council (Engels sprekend):
Contact

Koning Salomo Council
Informatie en contact (Nederlands sprekend)

Grand Council of the Order of the Secret Monitor or Brotherhood of David and Jonathan
Informatie en contact over de drie OSM graden via Fidelitas Conclave:
Contact

The Order of Allied Masonic Degrees of England and Wales and Districts and Councils Overseas     Informatie en contact over de vijf AMD graden via Nederlandse broeders van Councils in Engeland:
Nederland, Duitsland 

Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA)    
Informatie en contact over de negen SRIA graden via The Province of The Netherlands:
Contact